کسانیکه بطور غیرقانونی صاحب دهها قطعه زمین شده اند آزادانه زندگی می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان _ یکی از اعضای پارلمان کردستان به جانشین نخست وزیر اقلیم کردستان اعلام کرد:  کسانیکه به صورت غیرقانونی صاحب دهها قطعه زمین با متراژ بالا شده اند و از درآمد حاصل از آنها دهها میلیون دلار جمع آوری کردند آزادانه در حال گذران زندگی هستند .

به گزارش کردپرس به نقل از «باسنیوز»: «علی حمه صالح» عضو پارلمان کردستان در صفحه توتیتری خود در پیامی خطاب به قباد طالبانی اعلام کرد: ۵۸دانشجو دانشگاه سلیمانیه در زندان هستند درحالیکه مسئولینی که دهها هزار متر زمین را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده اند و از این راه میلیونها دلار پول جمع آوری کرده اند و آنهایی که با چک بانکی بیش از ۵۲۱میلیون دلار از سلیمانیه خارج کرده اند آزادانه زندگی می کنند.
قبلا هم« باسنیوز» در گزارشی به نوشته«محمد رئوف »روزنامه نویس در سلیمانیه اشاره کرده بود و در آن گفته بود:«طبق بررسیها و پیگیریهای به عمل آمده تعداد از اشخاصی که بدلیل موضوع زمین یا چک بانکی دستگیر شده ان ، با قید وثیقه آزاد شده اند.» در ادامه می گوید:«هرچند تمام بررسیها و پیگیریها مهم و ارزشمند هستند اما رئیس شهرداری وجود دارد که با وثیقه ۲میلیارد دیناری آزاد شده است، برخی با یک میلیارد دینار برخی هم با ۵میلیون دینار » 
همچنین اشاره کرد هم اکنون دستگیریها در بازار دلار و سیگار ادامه دارد . تعدادی از دستگیر شدگان با وثیقه  ۱میلیارد دینار و ۲ویلا و ۲اتومبیل آزاد شده اند. از برخی ۲۰۰قطعه زمین درخواست شده است! معلوم نیست این پروسه گرفتن وثیقه های بعدی به گرفتن بوقلمون و غاز و گوسفند و بز هم خواهد رسید یا نه؟!
در ادامه این نوشته آمده است که این کار به این مفهوم است که در این مملکت دادگاه و قانون وجود ندارد !پول پرداخت کنی هر خطایی هم مرتکب شوی می توانی آزادانه زندگی کنی. اگر هم توانایی پرداخت پول را نداشته باشی در زندان خواهی ماند. عده ای ۲۵روز زندانی هستند ، عده ای از ترس زندان فرار کرده اند، این ها به معنی بررسی و اجرای قوانین قضایی درخصوص مجرمین نیست بلکه به این کار سرانه گرفتن می گویند.
محمد رئوف می گوید:« اگر متهمی هزاران قطعه زمین را بطور غیر قانونی توزیع کرده باشد ویا دهها چک بانکی را نصف قیمت خریده باشد و نقد کرده باشد باید دادگاه رسیدگی کند، چگونه می شود با پرداخت وثیقه یا مقداری پول آزاد شود؟ درحالیکه مسئولین رده بالای پشت پردەی این قضیه واگذاری زمین و فروش چکهای بانکی تاکنون دستگیر نشده اند.
این روزنامه نویس این را هم فاش کرده: تاکنون سرنوشت پولهای وثیقه گرفته شده هم مشخص نیست و کسی نمی داند چه بر سر آنها آمده است ؟ به شکل رسمی تاکنون اطلاعاتی در این مورد داده نشده است اما بر همگان روشن است که چه می گذرد؟ 
به گفتەی وی این کار به این مفهوم است که اگر کسی جرمی مرتکب شد یا کسی را کشت یا دزدی کرد با پرداخت مبلغی پول می تواند آزاد شود! 
این درحالی است که کسانی که توسط نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی و بنا به دستور مستقیم بافل طالبانی دستگیر شده اند ، در رسانه ها اعلام نکرده اند برای گرفتن سرانه دستگیر شده اند! ، بلکه متهم شده اند که در تصرف غیرقانونی اراضی در سلیمانیه و نقد کردن چکهای بانکی دسنگیر شده اند.هرچند در گذشته هم چندین منبع اعلام کرده اند اتحادیه میهنی و مسئولان آن در این قضیه سهیم هستند.
شایان ذکر است که قبلا هم(باسنیوز) در گزارشی اعلام کرد : گفته های تند شیخ مصطفا عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان علیه دولت اقلیم و حزب دمکرات کردستان ، به ارتباط بین شیخ جعفر و بافل طالبانی مرتبط است 
برای آزادی کسانی که با اتهام تصرف و فروش هزاران متر زمین که به شکل غیر قانونی در سلیمانیه به فروش رسانده اند تلاش می کنند.