مردم ازخرید ساختمان های فاقد پابان کار اجتناب کنند
سرویس کرمانشاه _ مهرداد آهکی تأکید کرد: ساختمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند، از نظر ایمنی در وضعیت نامشخصی به سر می برند و ممکن است در زمان وقوع خطراتی همچون زلزله و آتش‌سوزی برای ساکنین مخاطرات جدی جانی و مالی در پی داشته باشد و مردم از خریداری آن ها اجتناب کنند.

به گزارش کردپرس؛ مهرداد آهکی در جلسه کارگروه استانی پایش ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه استان با اشاره به اینکه حفظ مال و جان مردم در اولویت کاری این اداره است، گفت: این کارگروه وظیفه دارد ساختمان‌های بلند مرتبه، مهم و ناایمن را در رابطه با خطر حریق، زلزله، فرونشست و فروریزش شناسایی و پایش کند و در رابطه با این خطرها، راهکارهای رفع خطر و پایدار سازی را ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه رعایت آیین‌نامه ساخت و ساز، مانع از ایجاد خطرات و بحران‌های احتمالی است و تأکید کرد: ساختمان‌هایی که فاقد پایان کار هستند، از نظر ایمنی در وضعیت نامشخصی به سر می برند و ممکن است در زمان وقوع خطراتی همچون زلزله و آتش‌سوزی برای ساکنین مخاطرات جدی جانی و مالی در پی داشته باشد.

آهکی تاکید کرد: ضرورت دارد مردم از خریداری واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در مجتمع‌های بلند مرتبه که فاقد گواهی پایان کار هستند خودداری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: ساختمان های ناایمن اگر چه در حالت‌های عادی اتفاقی را به هم نمی‌رسانند اما در مواقع بحران ممکن است فاجعه بار شوند و اساسا ساختمان هایی که در آن ها ایمنی به صورت کامل رعایت نشده ، علاوه بر ایجاد ناامنی برای ساکنان همان ساختمان، باعث می شود تا ساختمان های مجاور نیز دچار خطر شوند.

وی ادامه داد: در صورت بروز حادثه تنها ساختمان نا ایمن نیست که ممکن است خطرناک باشد بلکه ساختمان های کناری نیز دچار آسیب می شوند و از این جهت در زمان ساخت و ساز باید تا آنجایی که می شود به امنیت ساختمان دقت شود.

مهرداد آهکی در پایان گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ساخت و ساز وضع شده است و اجرای این قوانین باعث شده تا احتمال خطرآفرینی ساختمان ها به حداقل برسند و در صورتی که سازندگان مسکن این قوانین را به طور کامل رعایت کنند شاهد مشکلات فاجعه بار در آینده نخواهیم بود.