1.3 میلیارد یورو کالا به وسیله کارت های بازرگانی از کردستان صادر شد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ارزش کالاهای صادراتی به وسیله کارت های بازرگانی از سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه سال جاری، یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو بوده است.

به گزارش کرد پرس طاها سمیعی با اشاره به اینکه از میزان تعهدات سررسید شده ۱.۳ درصد آن مربوط به تعاونی مرزنشنیان استان است، گفت: نسبت ارز بازگردانده شده به تعهد سررسید شده در واحدهای تولیدی ۵۷ درصد و در واحدهای غیرتولیدی هم ۶ درصد است.

وی با اشاره به اینکه ۲۶۷ کارت بازرگانی فعال در امر صادرات در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۶۹ کارت مربوط به واحدهای تولیدی و ۱۹۸ کارت هم غیرتولیدی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: ارزش کالاهای صادراتی این تعداد کارت بازرگانی از سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه سال جاری یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو بوده است.

سمیعی از بازگشت ۱۲۱ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در استان خبر داد و ادامه داد: یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون یورو هم میزان تعهدات سررسید شده صادرکنندگان استان است.

وی یادآور شد: تدوین بسته سیاسی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور متناسب با وضع موجود و کشورهای طرف معامله و همچنین متنوع سازی روش های برگشت و حذف محدودیت‌های مرتبط از جمله پیشنهادها برای برطرف کردن مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات است.