دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان پستهای حزبی خود را تقسیم کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در دومین جلسه خود بعد از کنگره ۱۴ مسئولان پستهای حزبی را مشخص کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از باس نیوز، دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در دومین جلسه خود بعد از کنگره ۱۴ روسای پستهای حزبی را به شرح زیر منصوب کرد:
۱_آراس حسو میرخان _مسئول کمیته عمران و پروژه ها
۲_زاگرس فتاح_ مسئول کمیته دارایی و مدیریت
۳_هیمن هورامی_ مسئول کمیته هماهنگی
۴_ هیوا احمد_ مصطفا مسئول کمیته مردمی
۵_ریبوار یلدا _مسئول کمیته انتخابات
۶_ سالار عثمان_ مسئول کمیته اطلاع رسانی
۷_چنار سعد عبدالله _کمیته پژوهشها و آکادمیک
۸_جعفر ایمنیکی_ مسئول کمیته ارتباطات 
۹_ سربست لگزین _مسئول کمیته هماهنگی اربیل
۱۰_پشتیوان صادق_ مسئول کمیته هماهنگی دهوک
۱۱_کمال کرکوکی _مسئول کمیته هماهنگی کرکوک _گرمیان
۱۲_علی حسین_ مسئول کمیته هماهنگی سلیمانیه
۱۳_فواد حسین وزیر امور خارجه عراق،_ مسئول کمیته هماهنگی بغداد
۱۴_نوزاد هادی مسئول کمیته هماهنگی موصل و شنگال