عملیات آبخیزداری در 340 هزار هکتار از عرصه های طبیعی کردستان آغاز شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: آغاز عملیات آبخیزداری در 340 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان آغاز شد و قرار است تا پایان سال آینده اجرایی شود.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور گفت: مطابق برنامه ریزی و پیش بینی در افق سال 1404 یک هزار و 200 میلیارد تومان برای مطالعه و اجرای کل زیر حوضه های استان مورد نیاز است که در فاز اول تا پایان سال 1402 برای اجرای عملیات جامع آبخیزداری در سطح 340 هزار هکتار در فاز اول به 510 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: از سال 1370 تا 1396 بیش از 11 هزار سازه آبخیزداری و آبخوانداری از جمله سازه های گابیونی - سنگی، ملاتی و بندهای خاکی با اعتبار 96 میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه حفظ وضعیت موجود و تقویت پوشش جنگل ها از برنامه های اولویت دار است، اظهار رد: امیدواریم با اجرای طرح های آبخیزداری به حفظ و ثبات وضعیت موجود و احیای منابع کمک شود.

شریفی پور با اشاره به نقش طرح های آبخیزداری در مهاجرت معکوس روستاییان، ادامه داد: طرح مطالعاتی اجرای پروژه های آبخیزداری در 986 هزار و 498 هکتار، شامل 34 درصد از عرصه های طبیعی استان اجرایی شده و یک میلیون هکتار دیگر نیازمند اجرای طرح مطالعاتی است.

وی با هشدار درباره خطر فروچاله و فرونشست زمین در دشت های شرقی استان، یادآور شد: متوسط افت سطح آب آبخوان های شرق استان 734 میلیون مترمکعب است که باید توجه ویژه ای به این بخش داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش شدت و ویرانگری سیل و تغذیه مصنوعی اجرا می شود، بیان کرد: حوضه های آبخیز در استان شامل درجه یک و 2 است که 5 حوضه سفیدرود با 48، سیروان با 26، زرینه رود با 16 زاب با 4، کرخه با یک، سیمینه با یک و قزلچه سو با یک درصد را پوشش می دهد.

شریفی پور با اشاره به وجود 411 زیرحوضه آبخیز در کردستان، گفت: متوسط افت سطح آب آبخوان های شرق استان 734 میلیون مترمکعب بوده که 36 متر کاهش داشته است.