بافل طالبانی دچار یک بحران درونی غیرقابل کنترل شده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ کمال کرکوکی عضو دفتر سیاسی پارتی بشدت از بافل طالبانی انتقاد کرد و گفت: بافل می داند که حق با حکومت اقلیم کردستان است به همین دلیل دچار بحران روانی شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از باسنیوز:  کمال کرکوکی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان اعلام کرد بافل طالبانی می داند که دولت اقلیم کردستان اسناد و مدارک لازم و غیر قابل انکاری در زمینه ترور سرهنگ هاوکار جاف را در اختیار دارد به همین دلیل سردرگم است و دچار بحران درونی شده است، گاها می گوید خبر دارد چه کسی وی را ترور کرده است! بسیار خوب اگر می دانید که چه کسی سرهنگ هاوکار جاف را ترور کرده چرا مستندات را به دادگاه ارسال نمی کنید تا متهمین مجازات شوند؟ از سوی دیگر می گوید راضی نشدم که متهمین به دادگاه بروند، و با این گفته خود را متهم ساخت که در مقابل دادگاه قرار گرفته و نمی گذارد که متهمین ترور مجازات شوند.
کمال کرکوکی از کلیت اتحادیه میهنی هم انتقاد کرد که در سایه بافل طالبانی این حزب نمی تواند همچون گذشته تشکیلاتی کار کند و تشکیلات داخلی این حزب از بسیاری جهات دچار چند دسته گی شده است.
وی به این هم اشاره کرد که  دست اندرکاران اتحادیه میهنی در چهارچوب تلاشهایشان برای لاپوش نهادن  قضیه ترور سرهنگ هاوکارجاف، آماده هرگونه همکاری داخلی و خارجی هستند و هرکس که علیه حکومت اقلیم در این زمینه با آنها همکاری کند استقبال می کنند ، اما چنان به نظر می آید که هیچ جناحی به آنها اهمیت نمی دهد.