خطرات فرونشست زمین را جدی بگیریم / رامین پی بردی
سرویس کرمانشاه _ رامین پی‌بردی از فعالان و صاحب نظران شناخته شده حوزه گردشگری کرمانشاه و از برنامه ریزان رویدادهای جشن شکرگزاری انار در منطقه اورامان و رویداد کرمانشاه و کردستان 2020 در مطلبی به آثار مخرب فرونشست زمین در منطقه و ضرورت توجه مراکز علمی و دانشگاهی و تصمیم گیر به این تهدید جدی پرداخته است.

خبرگزاری کردپرس _ موضوع فرونشست زمین پدیده ایست که به سبب خشکسالی چند سال اخیر،  دشت های زیادی از مناطق کشور را تهدید می نماید و چنانچه روند برداشت آب از منابع زیر زمینی به همین سبک موجود ادامه داشته باشد بعید به نظر نمی رسد که دیر یا زود این مخاطره متوجه مناطقی از کرمانشاه هم شده و خسارات جبران ناپذیری را بوجود آورد.

به همین دلیل لازم و ضروریست که نهادهای علمی و اجرایی به طرق ممکن باب گفتگو را با یکدیگر و بخصوص با  کشاورزان  باز نمایند و از  طریق آگاهی بخشی در پیش گیری از بروز مخاطرات زیست محیطی تلاش نمایند.

مدت زمانی ست که گروه جغرافیا خانه اندیشمندان علوم انسانی با دعوت از متخصصین جغرافیا (ژئومورفولوژی) و زمین شناسی  اقدام به برگزاری نشست های علمی در زمینه ارتباط بهتر انسان با محیط نموده و فایلهای آنرا از طریق آپارات به اشتراک نهاده که از جمله آن پرداختن به مخاطرات در کمین انسان و طبیعت است که در جایگاه خویش بسیار ارزشمند و خردمندانه است و می طلبد که اساتید دانشگاه رازی ، علوم تحقیقات و سایر مراکز علمی  استان کرمانشاه نیز قدم پیش نهاده و با پیروی از این روش مسئولانه بیش از پیش به انجام رسالت اجتماعی و زیست محیطی خویش عمل نموده و این قدر فضای دانشگاه را محدود به استاد و دانشجو ننمایند .

امروز دانشگاههای نسل پنجم تعامل و هماهنگی لازم را بین حوزه های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی، مردم و محیط زیست به صورت کامل برقرار نموده اند و در تمامی این ابعاد کاملا فعال و پویا بوده و با این رویکرد به حل مسائل اجتماع پرداخته و از وقوع بحرانها پیش گیری می نمایند.

جزیره ای عمل نمودن  دانشگاه و گسست آن از موضوعات  مربوط به کار آفرینی ،مردم و محیط زیست به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی های جوامع امروزی نبوده  و  به ارتقاء کیفیت زندگی مردم  کمکی نمی کند.

مطالبه نگارنده این قلم همواره بر حضور فعالتر دانشگاهها و مراکز علمی و نقش آفرینی بیشترشان در درمان دردهای روزمره و ملموس جامعه است.
و همچنان امیدوارم ... .