فاضل میرانی رئیس کمیته اجرایی دفترسیاسی حزب دمکرات کردستان شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان _ فاضل میرانی بعنوان مسئول کمیته اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان انتخاب شد.

به گزارس کردپرس به نقل از شارپرس: امروز شنبه دفتر سیاسی حزب پارتی اعلام کرد: فاضل میرانی بعنوان مسئول کمیته اجرایی  دفتر سیاسی انتخاب شد. قبل از کنگره سیاسی ۱۴  فاضل میرانی سمت دبیرکل دفتر سیاسی پارتی را داشت.

سمت کنونی فاضل میرانی ۷۴ ساله تاکنون در چارت سیاسی پارتی وجود نداشت و یک منصب تازه به شمار میرود.

روز ۲۰۲۲/۱۱/۲۴ حزب پارتی پستهای اعضای دفتر سیاسی را انتخاب کرد که در کنگره ۱۴ یکی از تغییرات ساختاری  تشکیل دسته اجرایی بود. در این جلسه فاضل میرانی، هوشیار زیباری، آزاد برواری، محمود محمد و سیداد بارزانی بعنوان اعضای کمیته اجرایی دفتر سیاسی پارتی برگزیده شدند.