اتحادیه میهنی و حزب دمکرات نه تنها به هم نزدیکتر نشده اند بلکه راهشان را از یکدیگر کج کرده اند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ ملابختیار عضو ارشد شورای سیاسی و منافع اتحادیه میهنی اعلام کرد متاسفانه کردستان در وضعیت بدی به سر می برد و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان متحد نیستند و زمینه اتحاد سیاسی در کردستان وجود ندارد و این دو حزب هرکدام راه خود را می روندو از هم دور می شوند.

به گزارش کرد پرس نقل از شارپرس: ملابختیار عضو برجسته یکیتی در سخنانی در مورد وضعیت اقلیم کردستان گفت:«متاسفانه هنوز پایه های اصلی سیاست در کردستان که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هستند، هریک به راه خود می روند و از هم دور می شوند.»
درمورد وضعیت عراق نیز ملا بختیار گفت: «عراق به تازگی نخست وزیرش را انتخاب کرده است و نمی توان پیش داوری کرد. ۶ماه تا یکسال وقت لازم است که عملکرد وی ارزیابی شود و پایبندی وی به قانون سنجیده شود، نمی توان گفت که این نخست وزیر بهتر یا موفق تراز سایر نخست وزیران است. زیرا محیط سیاسی، مذهبی وضعیت احزاب مسلح بخصوص احزاب مسلح عراق و وضعیت آشفته کنونی و فسادی که در عراق حاکم است، باعث می شود که این فرد حتی اگر بهترین و دمکراتیک انسان هم که باشد نتواند به آسانی افکار مثبت و زیبای خود را در این محیط سیاسی و اقتصادی و قومی عراق اجرا نماید و موفق شود، زیرا دست به دست کردن مفاد و ماده ی قانونی و عدم اجرای ماده ۱۴۰ را فراموش نکرده است. بلکه این مسئله در عراق هدفمند صورت گرفته که نباید این ماده و مفاد اجرایی شود.»