کاهش ۴۹ درصدی بارش ها در کردستان
مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: از ابتدای سال زراعی آبی، متوسط کل بارش استان کردستان به صورت پهنه بندی ۳۶.۸ میلی متر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه بلند مدت ۴۹.۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش کرد پرس، رحیم صدیقی متوسط بارش آبان ماه را بیش از ۴۱ میلی متر بیان کرد و گفت: این مقدار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد و نسبت به دوره مشابه بلند مدت نیز بیش از ۴۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: طی آبان ماه بیشترین بارش در شهرستان سقز با ۷۲.۶ میلی متر و کمترین بارش در شهرستان دهگلان با ۱۸.۲ میلی متر اتفاق افتاده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی آبی، متوسط کل بارش استان کردستان به صورت پهنه بندی ۳۶.۸ میلی متر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه بلند مدت ۴۹.۲ درصد کاهش داشته است.

صدیقی ادامه داد: از نظر دمایی هم با توجه به بررسی های انجام گرفته در آبان ماه، سروآباد با حداکثر مطلق دمای ۲۸.۷ درجه سانتی گراد سردترین شهرستان و دهگلان هم با حداقل مطلق دمای منفی ۸.۲ درجه سانتی گراد گرمترین شهرستان استان بوده است.

وی متوسط دمای آبان ماه استان را ۹.۹ درجه سانتی گراد عنوان کرد و یادآور شد: در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱.۱ درجه سانتی گراد گرمتر و نسبت به دوره مشابه بلندمدت ۰.۷ درجه سانتی گراد گرمتر بوده است.