واکنش تند مشاور مسرور بارزانی نسبت به بافل طالبانی
سرویس عراق و کردستان_ مشاور رئیس دولت اقلیم کردستان در خصوص نشست دوکان گفت:« بافل طالبانی برعلیه دولت اقلیم در حال توطئه چینی است، اما باید این را به خوب بداند که تمامی کسانی که در گذشته علیه دولت اقلیم عمل کرده اند، شکست خورده اند.»

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: کاروان محمد صابر مشاور مسرور بارزانی در مورد جلسه بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی با احزاب اقلیم کردستان در شهر دوکان با عنوان «بمب دوکان را خنثی میکنیم» نوشته است:« بافل طالبانی در جلسه بخشی از احزاب اقلیم کردستان نامه «جمیل بایک» رئیس پ.ک.ک را خوانده است و پیام صوتی «مظلوم کوبانی» را پخش کرده است که این دو رهبر پ.ک.ک به جلسه دعوت شده اند اما نتوانسته اند در جلسه شرکت کنند.»
در ادامه می گوید:«تعحب نکنید که بافل طالبانی تنها حزب پ.ک.ک را دعوت کرده است نه احزاب دیگر مناطق کردی را دعوت نکرده است، زیرا آنچه را که طالبانی طرح ریزی کرد دشمنی با اقلیم کردستان همراه با پشتیبانی دشمنان دولت اقلیم است.
کاروان محمد صابر گفت:« با اینکه نماینده حزب پ.ک.ک  در جلسه حضور داشته ، اگر توطئه نیست پس دعوت از «جمعه و مظلوم» چه هدفی را دنبال می کند؟ در حالی که دعوت بافل طالبانی از سران حزب با هدف حل مشکلات داخلی اقلیم و بحث و بررسی در این زمینه بوده است. حضور نماینده حزب پ.ک.ک چه ربطی به مشکلات اتحادیه میهنی در داخل اقلیم دارد؟ » 
مشاور مسرور بارزانی گفت: مردم این را خوب می دانند که بافل طالبانی برعلیه اقلیم کردستان برنامه ریزی می کند اما باید به این مسئله واقف باشد، همه دشمنان ما در گذشته شکست خورده اند .اگرچه در این جلسه پاسخ لازم داده شده است و نقطه نظرات وی رد شده است ، اما این بمب دوکان نیز همانند بمبهای دیگر خنثی خواهد شد.
درپایان این نوشته آمده است: اکنون نیز همچون گذشته پیشمرگه و مردم و هواداران بیشمار دلسوز، با خون خود از خاک و سرزمین خود پاسداری می کنند پس بهتر است کسی بیهوده سرش را به سنگ نکوبد و با آتش بازی نکند.
سخنان مشاور مسرور بارزانی همزمان با حملات رسانه ای نزدیک به مسرور بارزانی است که بعد از نشست دوکان برعلیه بافل طالبانی شروع شده است