ماجرای دزدی بیش از 3تریلیون دینار و بازگرداندن مبلغی از آن از زبان سودانی
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ نخست وزیر عراق اعلام کرد تحقیقات درباره پولهای دزدیده شده عراق ادامه دارد دارد و تا اینجا موفق شده اند ۱۸۲میلیون دینار آن را که از کشور خارج شده بود را در نوبت اول پس بگیرند.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: محمدشیاع سودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد:کارگروهایی که برای تحقیقات در این زمینه تعیین شده اند  مجموعه ای از تخلفات قانونی و فردی و جناحی که در زمینه خروج این پولها  (از جمله مجموعه ای از نظارت کل دارایی )همکاری داشته اند  را مشخص کرده اند، این کارگروهها از هیچ کس و هیچ جناحی چشم پوشی نمی کنند و بعد از اتمام تحقیقات اسامی کامل کسانی که در این دزدی دست داشته اند را اعلام میکنند.
همچنین گفت:« ۱۱۴ چک به مبلغ ۱تریلیون و ۶۱۸ میلیاردو  و ۳۷۰ میلیون و ۸۱۸ هزار دینار عراقی از طرف متهم «نور زهیر جاسم» خرج شده است که مالک دو کمپانی است و شخصا این اتهام را پذیرفته است، متهم بعدی به نام «عبدالمهدی توفیق مهدی» بوده که تعداد ۳۷چک به مبلغ ۶۲۴میلیارد دینار خرج کرده است این متهم فعلا فراری است، ونیز شخصی به اسم (عبدالرحمن محمد ابراهیم) ۶۶چک دیگر نزدیک به مبلغ ۹۸۸میلیارد دینار بنام یک کمپانی هزینه کرده که «عبدالمهدی توفیق مهدی» فراری، مالک آن بوده است, ۴۵چک دیگر به مبلغ ۶۰۷ میلیارد دینار عراقی هزینه کمپانی «ریاح بغداد» با مالکیت «حسین کاوه عبدالقادر» شده که این فرد در حین فرار در اقلیم کردستان دستگیر شده است، و اقدامات برای بازگرداندن سایر متهمین به بغداد ادامه دارد.»
سودانی به این هم اشاره کرد که پولی که برگردانده شده مربوط به متهم «نور زهیر» است که متعهد شده بقیه پولها را باوساطت دادگاه  بازگرداند، نامبرده اکنون با قید وثیقه آزاد شده است‌، مجموعه اموال منقول و غیرمنقول وی توقیف شده و تحت تدابیر نیروهای امنیتی قراردارد تا مجموعه پولهای را که دزدیده به مبلغ ۱تریلیون و ۶۰۰میلیارد دینار عراقی است بازگرداند.
درعراق ۳تریلیون و ۶۰۰میلیارد دینار دزدیده شده است و سودانی مصرانه پیگیر بازگشت تمام این پولهای دزدیده شده می باشد.