خطر بزرگی اقلیم کردستان را تهدید می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان _یک عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی درباره خطر بزرگی که اقلیم کردستان را تهدید می کند هشدار داد.

به گزارش کردپرس به نقل از سپی میدیا: آریز عبدالله عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد: در زمان جنگ انفالو جنگ داخلی و گرسنگی دهه نود همیشه  امیدوار بودم، ولی اکنون نگرانم و از خطر بزرگ خارجی و خودسریهای دور از عقل داخلی واهمه دارم.
نامبرده گفت: وظیفه ملی و قومی ، گفتگوها و مواضع مشترک وهمکاریهای لازم را از ما می طلبد.هرج و مرجهای اقلیمی و بین المللی نه تنها در راستای منافع ما نیست بلکه برعکس بسیار دشوار و علیه ماست.