وعده بی سرانجام آبان ماه/مردم سنندج در آرزوی آب شرب سالم و گوارا
آخرین وعده ای که از سوی مسئولان برای پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج برای بهره مندی از آب شرب سالم و گوارا بود، پایان آبان ماه بود، آبانی که امروز 7 روز از آن روز می گذرد.

به گزارش کرد پرس، پس از چندین سال محرومیت سنندجی ها از آب شرب باکیفیت و سالم و دادن چندین وعده بی سرانجام از سوی مسئولان  استان حتی مدیر پروژه، آخرین وعده ای نیز که داده شد، مانند دیگر وعده ها بی سرانجام ماند.

طرح بزرگ آبرسانی غرب کشور که با بوق و کُرنا به منظور بهبود کیفیت آب شرب و تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای شهر سنندج توسط مسئولان ارائه شد، هنوز هم بعد از گذشت بیش از 2 سال از آغاز آن به اتمام نرسیده است.

اولین باری که استاندار کردستان وعده اتمام پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه آب سنندج را داده، 29 اردیبهشت ماه سال جاری بود که در دیدار با مسئولان تشکل های بسیج دانشجویی گفته بود طرح انتقال آب از سد آزاد به تصفیه خانه سنندج تا پایان مرداد ماه به بهره برداری می رسد و مشکل چند ساله آب شرب این شهر برطرف می شود.

بعد از این وعده و با آمدن شهریور ماه در اظهار نظری جدید، پایان شهریور ماه را زمان به اتمام رسیدن این پروژه معرفی شد و البته پروژه ای که معلوم بود باز هم به سرانجام نرسیده و وعده ای دیگر روی وعده های دیگر خواهد آمد.

پس از گذشت از این زمان در 19 مهر ماه همزمان با سفر وزیر کشور به کردستان و بازدیدی که از پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج صورت گرفت، در حضور وزیر کشور، استاندار کردستان وعده جدید پایان آبان ماه را برای حل معضل آب شرب در سنندج عنوان کرد، وعده ای که امروز از عملی نشدن آن باز هم یک هفته می گذرد.

با توجه به وعده ای که در حضور وزیر کشور داده شد، مدیرعامل شرکت آبفا و آب منطقه ای کردستان و حتی مدیر پروژه نیز این زمان را قطعی دانستند و به مردم وعده دادند که از اول آذر ماه آب شرب سالم و گوارا در لوله های انتقال آب شهر سنندج جاری می شود، اما وعده های بی سرانجام پی وعده های بی سرانجام.

امروز هفتم آذر ماه که یک هفته از وعده آخر مسئولان ارشد استان می گذرد، هیچ مسئولی اظهار نظر خاصی در خصوص عدم تحقق این وعده نکرده و مردم سنندج نیز بار دیگر منتظرند تا تنها با شنیدن حل معضل آب شرب شهر، کامشان شیرین شود، البته که شاید چندین ماه دیگر!