مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه هستند
سرویس ترکیه - معاون وزیر خارجه ترکیه مرزهای ترکیه با کردستان عراق و سوریه را به عنوان مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، فاروق کایماکچی معاون وزیر خارجه ترکیه و رئیس مرکز امور اتحادیه اروپا در سخنانی مرزهای جنوبی ترکیه را به عنوان مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو دانست.

بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه TRT پروژه حمایت از ظرفیت نهادی مرکز هماهنگی ملی و تحلیل ریسک مشترک در آنکارا که برای همکاری و تبادل اطلاعات بین نهادها در حوزه مدیریت مرزها، بانک داده فراهم می‌کند، با برگزاری نشستی در آنکارا افتتاح شد. 

کایماکچی در سخنرانی افتتاحیه این نشست با اشاره به اینکه این پروژه با حمایت‌های دریافتی از صندوق‌های کمک مالی پیش از مشارکت در اتحادیه اروپا اجرا شده است‌، اظهار داشت که پروژه مذکور نه تنها سرمایه‌گذاری در مرزهای جنوبی و جنوب شرقی ترکیه (مرزهای ترکیه با کردستان عراق و سوریه) بلکه سرمایه‌گذاری در مرزهای اروپا و ناتو است. مرزهای اتحادیه اروپا ممکن است در حال حاضر دریای اژه باشد، اما مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو مرزهای جنوبی ترکیه هستند.

کایماکچی با بیان این که این پروژه به گشایش مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کمک می‌کند گفت: «این پروژه ابزاری است که معیارهای مهمی در زمینه آزادسازی ویزا برای شهروندان ترکیه را برآورده می‌کند.»