کارت کردهای سوریه برای مقابله با حمله ترکیه
سرویس جهان- شیکاگو تریبون هشدار داد در صورت حمله زمینی ترکیه علیه کردهای سوریه، کردها ممکن است از مبارزه با داعش دست بکشند و این برای آمریکا خوب نیست.

به گزارش کردپرس، آمریکا به عنوان متحد کردهای سوریه در مقابله با داعش ، نسبت به تهدیدهای ترکیه علیه متحد خود اقدام قابل توجهی انجام نداده است. برخی رسانه‌های آمریکایی این مسئله را خیانت مجدد آمریکا به کردهای سوریه دانسته اند.

روزنامه شیکاگو تریبون در یادداشتی آمریکا را به اهمال در مقابل کردهای سوریه که نقش مهمی در مبارزه با داعش داشته‌اند متهم کرده است.

این نشریه آمریکایی هشدار داده است درست است که کردها از نظر نظامی در مقابل ترکیه ضعیف هستند اما آنها یک کارت مهم در دست دارند.

این نشریه در ادامه اشاره کرد که کردها در صورت حمله ترکیه ممکن است مقابله با هزاران جنگجوی باقیمانده داعش را رها کرده و یا دهها هزار وابسته به این گروه از زندانهای تحت کنترل کردهای سوریه بگریزند.

شیکاگو تریبون هشدار داد این مسئله به زبان جهان بویژه آمریکا که خود را پرچمدار مبارزه با داعش می داند تمام خواهد شد.