احزاب حاکم بر اقلیم کردستان  عامل عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان هستند
سرویس عراق و اقلیم کردستان - عضو پیشین کمیسیون  انتخابات پارلمان کردستان،   احزاب سلطه کردستانی را به منع  برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان متهم کرد.

به گزارش کردپرس ، سعید کاکایی درگفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت: احزاب حاکم بر اقلیم کردستان  عامل عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان هستند.

کاکایی افزود: «این  احزاب اقتدارگرا  اکنون می بینند که قدرتی در دست ندارند ، با اینحال  می خواهند دستاوردهای خود را حفظ کنند، بدون اینکه معتقد باشند که  هنگام سلطه باید به شهروندان اقلیم کردستان خدمت کنند،  بنابراین تصمیم گرفتند که انتخابات را به تعویق بیندازند.»

وی با یادآوری اینکه قانون انتخابات  پارلمانی در اقلیم کردستان  قبلاً چندین بار اصلاح شده بود، اما همچنان  یک قانون مغایر با قانون اساسی عراق  است، زیرا از سوی تعدادی از نمایندگان احزاب کردستانی در  مجلس تصویب نشده بود، بلکه در آن زمان توسط جبهه کردستان (گروهی از احزاب) تصویب شد و به تاسیس  مجلس کردستان انجامید ، بنابراین  این قانون  مغایر با  قانون اساسی عراق است و نمی تواندحقوق کردها را تضمین کند.