بزرگترین اشتباه کردهای عراق
سرویس جهان- جاناتان لرد, از مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا معتقد است بزرگترین اشتباه کردهای عراق برگزاری رفراندوم استقلال بود زیرا این اقدام کارت‌های آنها برای بهبود موقعیت اقلیم کردستان در عراق را از بین برد.

به گزارش کردپرس، جاناتان لرد، مقام سابق دولت آمریکا در وزارت دفاع این کشور و پژوهشگر مرکز نیوسکیوریتی آمریکا، در مصاحبه ای پیرامون موقعیت کنونی اقلیم کردستان در عراق گفت: برگزاری رفراندوم استقلال به دلیل این که در زمان نامناسبی برگزار شد، از جمله اشتباهات بزرگ کردها در عراق بود.

او توضیح داد کردها قبل از برگزاری رفراندوم بخش بزرگتری از خاک عراق را در نتیجه مقابله با داعش در اختیار داشتند، داعش به تازگی قلمرو اصلی خود را از دست داده بود و انتخابات هم در سطح عراق و هم اقلیم کردستان در پیش بود. بنابراین کردها در صورت حفظ اتحاد، حضور قدرتمند در انتخابات و استفاده بهینه از کارت‌هایی که در اختیار داشتند می توانستند موقعیت خود را در مذاکرات با دولت مرکزی عراق ارتقا دهند زیرا کردها در آن موقع نقش تعیین کننده داشتند.

او با اشاره به اینکه هم خودش و هم بسیاری از مقامات آمریکا با برگزاری رفراندوم مخالف بودند پیامدهای برگزاری رفراندوم استقلال توسط اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ را ناامیدکننده دانست.

با این حال او توصیه کرد اربیل و بغداد به مذاکره ادامه داده و روی موضوعات مهمی همچون اعتماد سازی و ایجاد مکانیسم مشترک امنیتی برای از بین بردن خلأ امنیتی در مناطق مورد مناقشه متمرکز شوند.