دستور عزل مدیر کل آموزش و پرورش استان سلیمانیه مغایر با قانون است
سرپیس عراق و اقلیم کردستان _ رییس فراکسیون تغییر در شورای استان سلیمانیه اعلام کرد: دستورعزل مدیر کل آموزش و پرورش استان سلیمانیه اجرایی نمی شود و در پست خود باقی می ماند،و دستور عزل وی خلاف قانون و تصمیمی سیاسی است‌.

 به گزارش کردپرس به نقل از آوینه: «ربوار احمد بازیانی» رئیس فراکسیون تغییر در شورای استان سلیمانیه روز جمعه به رسانه رسمی حزب خود اعلام کرد: در قانون شورای استانها بر اساس ماده ۶ آمده است عزل و نصب مدیران کل جزء وظایف شورای استانها و با رأی اعضای شورا انجام می گیرد.
وی گفت:«برکناری در سه حالت صورت می گیرد که عبارتند از فساد، سوءاستفاده از موقعیت، اتلاف سرمایه های ملی، هیچیک از این موارد شامل آقای دلشاد عمر نمی شود.»
وی اظهار داشت: کابینه دولت مسئول نظارت بر مدیران کل نیست و وظیفه صدور دستور به شورای استانها را ندارد.
دستوری که صادر شده است زیاده روی و دخالت در عملکرد شورای استانهاست. همزمان این یک سرپیچی سیاسی است زیرا در تشکیل دولت مستقل در استان سلیمانیه بین حزب تغییر و اتحادیه میهنی توافق صورت گرفته که هنوز هم پابرجاست، این پست سهم حزب تغییر است نه اتحادیه میهنی.