نقش تعیین کننده کردها در انتخابات آینده ترکیه
سرویس جهان- یاشار یاکیش تاکید کرد کردهای ترکیه در انتخابات آینده ترکیه، با توجه به فضای سیاسی متفرق در این کشور نقش تعیین کننده خواهند داشت.

به گزارش کردپرس، یاشار یاکیش، وزیر اسبق خارجه ترکیه و از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در یادداشتی به اهمیت نقش کردها در انتخابات آینده پرداخته است.

او در یادداشت خود که در نشریه عرب نیوز منتشر شده، به شش حزب اپوزیسیون که با هم برای کنار گذاتشن اردوغان و عدالت و توسعه ائتلاف کرده اند، توصیه کرده است اگر به دنبال موفقیت در انتخابات آینده هستند حزب کردگرای دموکراتیک خلقها یا HDP و میلیونها رای دهنده کرد را نادیده نگیرند.

از نگاه یاشار یاکیش در جامعه سیاسی متفرق ترکیه، کردها نقش تعیین کننده ای در انتخابات ژوئن خواهند داشت.

از نظر او همه کردهای ترکیه به احزاب کرد رای نمی دهند و این مسئله در مورد انتخابات آینده این کشور صدق می کند. بنابراین، احزاب اپوزیسیون این کشور باید برنامه ای، حداقل برای جزب رای کردهایی که به احزاب کرد رای نمی دهند داشته باشند.