گزارشی از وضعیت بازار در شهرهای مهم مناطق کردنشین
سرویس ایران- مشاهدات میدانی از شهرهای مختلف در مناطق کُرد نشین حاکی از تعطیلی عمده مغازه ها در برخی از این شهرها البته بیشتر در مراکز شهری است.

به گزارش کردپرس، بر اساس این مشاهدات و اطلاعات رسیده به کرد پرس، عمده مغازه ها در بازار شهر سنندج، بخش مهمی از مغازه ها در شهر مهاباد و بخشی از مغازه ها در شهر بوکان در دو روز اخیر تعطیل بوده است.

همچنین گزارش های رسیده به خبرگزاری حاکی  از تعطیلی عمده مغازه ها در شهرهای  سقز و مریوان است. در شهر قروه هم شاهد وضعیت مشابهی هستیم.  در شهر بانه هم برخی پاساژها در این دو روز تعطیل بوده است. گزارش های مشابهی از شهرهای کرمانشاه، جوانرود و پاوه و ایلام  به دست خبرگزاری رسیده است. بر این اساس این وضعیت در برخی دیگر از شهرهای این مناطق هم وجود با شدت و ضعف وجود داشته است.