آذربایجان غربی ٦٠٠ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال دارد
سرویس آذربایجان غربی- مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی گفت: از 2007 واحد صنعتی در استان طی بررسی ها اولیه حدود 600 واحد تولیدی صنعتی در حالت نیمه فعال و راکد قرار دارند.

به گزارش کردپرس، عبدالحمید سرتیپی در یک گفت و گوی خبری بیان کرد: پس از بررسی ها ی دقیق در خصوص این واحدها مشخص شد که 410 واحد صنعتی قابلیت احیا و بازگردانی به چرخه تولید را دارند که 180 واحد در داخل شهرک های صنعتی و 230 واحد در خارج از شهرک ها هستند.

او ادامه داد: طی 7 ماه اخیر در قالب یکشنبه های تولید، 55 واحد تولیدی صنعتی با اشتغالزایی مستقیم برای 800 نفر احیا و به چرخه تولید بازگردانی شده اند که استاندار و تیم اقتصادی استانداری در احیا و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و راکد اهتمام ویژه ای دارند.

سرتیپی در خصوص اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: با ابتکار استاندار بیشتر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پس از بازدید در قالب یکشنبه های تولید با حضور مدیران دستگاه های ذیربط در واحدهای مشکلدار برگزار می شود که طی 7 ماهه اخیر 26 مورد بازدید از واحدهای مشکلدار با حضور مقام عالی استان انجام و 130 واحد تولیدی صنعتی مورد بازدید قرار گرفته و 229 مصوبه صادر شده است.

مدیر کل صمت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: طی 7 ماهه اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یک هزار و 400 مصوبه داشته است که 72 درصد از این مصوبات به مرحله اجرا در آمده است ومابقی مصوبات در دست اقدام و اجرا است.

سرتیپی تصریح کرد: اولویت صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی در مرحله اول احیاء واحدهای راکد استان است و در مرحله دوم افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی صنعتی که بنا به مشکلاتی در حال حاضر با ظرفیت پایین در حال فعالیت می هستند. در حال حاضر 2 هزار و 7 واحد صنعتی در استان مشغول به فعالیت اند که زمینه اشتغال مستقیم را برای 60 هزار نفر فراهم ساختند.

او اضافه کرد: طی ماه های اخیر گام های بسیار بزرگی جهت جلوگیری از خام فروش مواد معدنی استان برای ایجاد صنایع معدنی برداشته شده است، بیش از 250 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با انعقاد تفاهم نامه یا عقد قرار داد آغاز شده و یا در شرف آغاز بکار هستند که در زمینه اشتغالزایی نیز تأثیر بسزایی خواهند داشت.