استاندار کرکوک برای کنار گذاشتن کردها را از سمت ها و مناصب اداری و امنیتی  خود در کرکوک تلاش می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – عضو اتحادیه میهنی کردستان ،استاندار کرکوک  را به طرد و به حاشیه راندن کردها از  این استان متهم کرد.

به گزارش کردپرس ، ادریس حاج  عادل در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم»  گفت: راکان الجبوری ، استاندار کرکوک برای کنار گذاشتن کردها را از سمت ها و مسئولیت ها و مناصب اداری و امنیتی  خود در کرکوک تلاش می کند .

عادل افزود:   استاندار کرکوک از هنگامیکه  به این سمت گمارده شده ، تاکنون  از سیاست محروم کردن  و به حاشیه راندن کردها در کرکوک به دلیل اینکه آنها در اقلیت هستند ، پیروی می کند.