انجام ۳ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری های کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در آذر ماه سال جاری ۳ میلیون و ۳۱ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، پیمان اسکندری با بیان اینکه در مجموع ۷۶۴ واحد مرغداری با ظرفیت تولید سالانه ۱۵ میلیون قطعه در دوره در استان وجود دارد، گفت: ۹۳ درصد واحدهای مرغداری استان با ظرفیت تولید ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در دوره در حال حاضر در استان فعال است.

وی با بیان اینکه مهرماه امسال میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان ۲۹ درصد نسبت به مدت زمان مشابه افزایش داشته است، افزود: هر واحد مرغدار در یک سال چهار دوره مجاز به جوجه ریزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: در آذر سال جاری بیش از ۳ میلیون و ۳۱ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است.

اسکندری ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار ۵۴ هزار تومان است و براساس پیش بینی انجام شده و از هفتم آذرماه امسال عملیات کشتار و خرید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده نژاد آرین از مرغداران استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه خرید حمایتی مرغ تا پایان دی ماه جاری ادامه دارد، یادآور شد: تاکنون ۳۱۰ تن مرغ به قیمت هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان از مرغداران استان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از پرداخت ۱۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به مرغداران در قالب این طرح خبر داد و بیان کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی تنها گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده نژاد آرین از تولیدکنندگان خریداری می شود در همین راستا ۱۶ واحد مرغداری در استان از نژاد آرین در جوجه ریزی مهرماه امسال استفاده کرده اند.