سلیمانیه به مرحله‌ای می رسد که همه احساس شرمندگی می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان»رئیس هیئت مدیره مبارزه با خشونت علیه زنان سلیمانیه اعلام کرد: سلیمانیه به مرحله‌ای می رسد که همه احساس شرمندگی می کنند.

به گزارش کردپرس به نقل از «سپی میدیا»: «عمید سرکوت» رئیس هیئت مدیره مبارزه با خشونت علیه زنان سلیمانیه اعلام کرد: آنچه که اکنون مشاهده می کنیم تعجب آور نیست، سلیمانیه روزبه روز با صدور دستورات اشتباه و تملق گویی های بی معنی به همراه مناسبات فرسوده و عقب مانده، به مرحله ایی می رسد که همه احساس شرمندگی می کنند.
وی گفت: بس است دیگر، اینقدر با استفاده اسم و شهرت سلیمانیه راه را برای خود باز نکنید. این شهر زیاد دوام نمی آورد . چند سال آینده مثل افغانستان می شود، این شهر، شهر روشنفکران و آزادیخواهان بوده، در این شهر نگاه به زن در دهه های شصت و هفتاد بسیار بیشتر از الان، آزادمنشانه و حرمت دارانه بوده است.