نرخ تورم در آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و کردستان بالاتر از میانگین کشوری
سرویس ایران- چهار استان آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و کردستان در نرخ های تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه1401برای خانوارهای کشور به تفکیک استان ها و برای خانوارهای شهری و روستایی بالاتر از میانگین کشور قرار گرفته اند.

به گزارش کردپرس، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٦٢,١ درصد برای دهک هشتم تا ٦٦.٧ درصد برای دهک اول است.

نرخ تورم کل کشور در آذر ماه ١٤٠١ برابر ٤٥,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٢.٥ درصد برای دهک دهم تا ٥١.٧ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٦٢.١ درصد برای دهک هشتم تا ٦٦.٧ درصد برای دهک اول است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین٣٣.٥ درصد برای دهک پنجم تا ٣٧.١ درصد برای دهک دهم است.

 بر اساس این آمار استان آذربایجان غربی، با ٤٩.٨ درصد در رتبه دوم، ایلام با ٤٩.١ درصد در رتبه سوم، کردستان با ٤٦.٩ درصد در رتبه پانزدهم و کرمانشاه با ٤٥.٩ درصد در رتبه هجدهم قرار گرفتند و هر چهار استان بالاتر از میانگین کل کشور هستند.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٩,٢ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٨.٥ واحد درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر ١٤٠١

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٦١,٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.٧ درصد) است.

کل خانوارها

در آذر ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥٦٣,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ تهران با ٢.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ٠.٤ درصد است

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٥ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٦١.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.٧ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥,٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٥٠.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٤٠.٠ درصد) است.

خانوارهای شهری

در آذر ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٥٤,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی  با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ٠.٤ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٦.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٣٨.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٤٤,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٤٩.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٩.٥ درصد) است.

بر اساس این گزارش ایلام با ٤٩.١ در رتبه دوم، آذربایجان غربی با ٤٨.٦ در رتبه چهارم، کردستان با ٤٦.٢ در رتبه پانزدهم و کرمانشاه با ٤٥.١ در رتبه نوزدهم قرار گرفته اند. در این نرخ هم باز هر چهار استان کردنشین بالاتر از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری قرار دارند.

خانوارهای روستایی

در آذر ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٦١١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ تهران با ٢.٦ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٢- درصد می باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥١,٤ درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٧٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ گیلان (٤٣.٠ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٨,٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥٤.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ خوزستان (٤٢.٤ درصد) است.

بر اساس این آمار آذربایجان غربی با ٥٢.٨ درصد در رتبه چهارم، کرمانشاه با ٤٩ درصد چهاردهم و ایلام و کردستان با ٤٩ درصد قرار دارند که در این نرخ نیز باز هم این چهار استان کردنشین بالاتر از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی قرار گرفته اند.

شاخص قیمت مصرف کننده – آذر ١٤٠١ /افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠١ به ١,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب  ٢,١ درصد و ١.٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٥,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٣ درصد و ٤٨.٦ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمتها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم­چنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٢,٥ درصد برای دهک دهم تا ٥١.٧ درصد برای دهک اول است.