دعوت وزنه بردار کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان
«بردیا کریمی» وزنه بردار خوش آتیه کردستانی با دعوت رسمی فدراسیون به اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان فراخوانده شد.

دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشور از روز شنبه 10 دی ماه با حضور 11 وزنه بردار از استان های مختلف کشور به میزبانی استان فارس و در شهرستان مرودشت آغاز شد.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشور 11 وزنه بردار برتر کشور را به مرحله جدید تمرینات این تیم فراخوانده است.

«بردیا کریمی» وزنه بردار خوش آتیه کردستانی نیز با دعوت کادر فنی فدراسیون به اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان کشور دعوت شده است.

گفتنی است تیم ملی وزنه برداری رده سنی نوجوانان ایران خود را برای حضور قدرتمندانه در رقابت های فراملی آماده می کند.