احزابی که با آنها به توافق رسیدیم با ما و مردم اقلیم کردستان صادق نبودند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ سخنگوی جنبش تغییر تاکید کرد که اختلافات و درگیریهای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان در راستای منافع حزبی خودشان است و اعلام کرد: اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان، مردم کردستان را ناامید کردند، این سیستم دستوری که این دو حزب در نهادهای دولتی پایه گذاری کرده اند در زمان جنگ داخلی هم اتفاق نیافتاده است.

به گزارش کردپرس به نقل از «زمن پرس»: «دلیر عبدالخالق» سخنگوی جنبش تغییر در یک گفتگوی مطبوعاتی به این اشاره کرد:این سیستم دستوری که این دو حزب در نهادهای دولتی پایه گذاری کرده اند در ابتدای دوره جنگ داخلی هم اتفاق نیافتاده است. این باعث ناامیدی مردم کردستان شده است چون هیچ عرصه ایی باقی نمانده است که این دو حزب آن را تصرف نکرده باشند.
وی گفت:«با پیدایش جنبش تغییر مردم امیدوار شدند، کسانیکه عقب نشینی کردند تنها جنبش تغییر نبوده است، بلکه همه احزاب دیگر هم به نوعی عقب نشینی کرده اند، آنها اعتماد مردم را سلب کردند، این احزاب با ما صادق نبودند، امیدواریم سال ۲۰۲۳به سال برقراری صداقت و شفافیت تبدیل شود.»
وی همچنین گفت:« احزابی که با آنها به توافق رسیدیم نه با ما بلکه با مردم کردستان هم صادق نبودند، یکی از مواردی که بر سر آن به توافق رسیدیم عدم دسترسی احزاب به نهادهای دولتی بود اما این توافق اجرا نشد، مشکلات و اختلافات پارتی و اتحادیه میهنی به منافع خودشان مربوط می شود، سهم بودجه اقلیم تنها جبران هزینه‌های حزبی آنها را میکند. »