آذربایجان غربی در ردیف استان های دارای بیشترین بیسواد!
سرویس آذربایجان غربی- بنا بر اعلام سازمان نهضت سوادآموزی کشور، استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، لرستان و هرمزگان بیشترین میزان بیسوادان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال را دارند.

به گزارش کردپرس، آذربایجان غربی در بسیاری از شاخص های توسعه بنا بر اذعان مسئولان استانی، جایگاه مطلوبی ندارد. یکی از این شاخص ها در حوزه آموزش و پرورش است. سرانه های آموزشی در این استان بسیار پایین بوده به نحوی که سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز در این استان ۴.۱ و سرانه میانگین کشوری ۵.۲۲ است و استان در رتبه ۲۸ ام کشور قرار دارد.

بر اساس سرشماری سال ۹۵ میانگین باسوادی کشوری ۸۷.۶ درصد و میانگین استان آذربایجان غربی ۸۲ درصد بوده و استان مابین دو سرشماری با رشد ۲.۳ درصد باسوادی در جایگاه ششم کشوری قرار گرفته است. با این حال بنا بر اعلام آموزش و پرورش آذربایجان غربی، در سال جاری ۲۰ هزار کودک در این استان از تحصیل بازماندند.

همچنین ٣٠٠ هزار نفر در مناطق حاشیه ای استان زندگی می کنند که وضعیت سرانه آموزشی نامطلوبی دارند و این موضوع نیازمند مدیریت است تا بحث عدالت آموزشی را در توزیع امکانات محقق شود.

از بین جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال استان هم که ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر است، حدود ۹۰ هزار نفر از نعمت سواد محروم هستند.

تعداد زنان باسواد آذربایجان غربی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۸۹۳ هزار و ۱۱۰ نفر بوده و نرخ باسوادی زنان شهری استان ۹۱ درصد و زنان روستایی ۷۶.۸ درصد است.

شهرستان نقده با ۹۳.۴ درصد در شاخص باسوادی پیشتاز استان است و بیشترین باسوادی زنان نیز با ۹۱.۵۳ درصد در میاندوآب ثبت شده است.

در استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی بیشترین میزان بی‌سواد مطلق را داراست و پس از آن شهرستان مهاباد در رتبه دوم بالاترین نرخ بی‌سوادی در استان قرار دارد هر چند طی یک سال گذشته ۵۰۳ از افراد بی‌سواد مهاباد باسواد شدند و هم اکنون شهرستان مهاباد از لحاظ میزان بی سوادی از ۲ شهر آخر آذربایجان غربی به رتبه هفتم استان ارتقا یافته است.

طبق آخرین سرشماری کشوری و آمار خود اظهاری که انجام شد ۸۶.۳ درصد زنان و ۹۵.۱ درصد مردان آذربایجان غربی باسواد هستند و شکاف بین سواد زنان و مردان ۸.۸ درصد است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره سخت شدن شناسایی بیسوادان و روند شناسایی بیسوادان مطلق باقی مانده معتقد است؛ مرجع رسمی اعلام آمار ما، مرکز آمار ایران است. لازم است در حوزه بیسوادی به آمار و اطلاعات دقیق برسیم. این مهم از مطالبات ما از شورای عالی سواد است و باید به ما کمک کنند جریانی را داشته باشیم که به آمار دقیق بیسوادها دست یابیم