تولید ۱۸ میلیون اصله نهال در ایلام هدف گذاری شد
سرویس ایلام - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: تولید ۱۸ میلیون اصله نهال در استان آغاز شد و برنامه ریزی های لازم برای تحقق به هنگام این طرح تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، ابراهیم پیرزادیان در این خصوص اظهار داشت: با عنایت به دستور و پیگیری وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور مبنی بر تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال در سراسر کشور این اداره کل نسبت به برنامه ریزی و شروع کار تولید اصله نهال در سال اقدام شده است.

وی افزود: در راستای طرح ملی نهضت سبز سالانه ۱۸ میلیون اصله نهال جنگلی و بیابانی تولید و کاشت خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: توسعه مشارکت مردمی آموزش و ترویج، مطالعه و جامع نگری، استفاده از توان بخش خصوصی و دوایر دولتی، ارتقا ضریب حفاظتی و نظارت و پایش مستمر جز سیاست های اجرایی سازمان متبوع می باشند که ضرورت دارد مورد توجه ویژه قرار گیرد.