۷۶۲ هکتار از عرصه های طبیعی کردستان رفع تصرف شد
رئیس اداره امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در ۹ ماهه سال جاری۷۶۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان با صدور حکم قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش کرد پرس، وریا محمدی گفت: این میزان اراضی رفع تصرف شده بر اساس آرای اجرایی صادره واحدهای اجرای احکام دادگستری شهرستان ها انجام شده است.

وی اظهار کرد: در اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، هزار و ۸۳ فقره پرونده در مدت یاد شده برای تخریب و تصرف عدوانی در سطح یک هزار و ۱۱ هکتار تشکیل شد و ۱۰ هزار و ۲۶۴ پرونده در دستگاه قضا در حال رسیدگی است.

رئیس اداره امور حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه در راستای ماده ۲۰ «قانون هوای پاک» طرح نهضت ملی تولید نهال در دست اجرا است، افزود: سهم استان از نهضت جهادی یک میلیارد اصله نهالی در کشور، سالانه چهار میلیون نهال است.

محمدی با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع ۱۴۷ فقره پرونده قضایی برای قطع هفت هزار و ۱۱۶ اصله درخت و نهال تشکیل شد، ادامه داد: همچنین در اجرای ماده ۴۷ این قانون برای رسیدگی به آتش سوزی در اراضی جنگلی و مرتعی استان هم چهار فقره پرونده به مساحت ۳۷ هکتار تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

وی یادآور شد: در شرایط مطلوب صیانت و حفاظت از هر ۱۰ هزار هکتار جنگل و هر ۵۰ هزار هکتار مرتع به یک نفر نیروی آموزش دیده و متخصص نیاز دارد و انتظار می رود خود مردم و فعالان منابع طبیعی نیز به عنوان حافظان انفال الهی در این خصوص همکاری و مشارکت فعالانه در حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند تا بتوان این ثروت های خدادادی را به خوبی حفاظت کرد.