مهلت ۲ هفته ای به جهاد کشاورزی و صمت برای ساماندهی گوشت کرمانشاه
سرویس کرمانشاه _ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به ظرفیت ویژه دامپروری در استان، افزایش بی ضابطه قیمت گوشت قرمز در کرمانشاه پذیرفتنی نیست و جهاد کشاورزی و صمت موظفند طی ۲ هفته آینده بازار گوشت را ساماندهی کنند

به گزارش کردپرس در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با انتقاد از گرانی بی ضابطه قیمت گوشت قرمز در استان نسبت به دیگر استان ها اظهار کرد: با توجه به اینکه دامپروری در استان از وضعیت خوبی برخوردار است اما قیمت گوشت قرمز در استان نسبت به دیگر استان ها بالاتر است که هیچ توجیهی ندارد.

وی با تعیین یک مهلت زمانی برای دستگاه های مسئول مانند جهاد کشاورزی و صمت، تصریح کرد: ظرف مدت دو هفته این دو دستگاه با همکاری دیگر ارگان های ذیربط موظف به تعیین نهایی قیمت گوشت قرمز در استان و کاهش قیمت آن هستند و در جلسات آینده به هیچ عنوان قبول نخواهیم کرد که قیمت این مواد غذایی در کرمانشاه از دیگر استان ها بالاتر باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواستار نظارت بیشتر دستگاه ها با همکاری بسیج اصناف در استان به منظور کنترل قیمت ها شد و بیان داشت: بسیج اصناف استان دارای نیروهای توانمند و فعالی در حوزه نظارت است که دستگاه ها باید با همکاری آنها به دنبال آرامش و جلوگیری از هر گونه افزایش بی رویه قیمت ها در بازار باشند.