هیئت مذاکره کننده اقلیم و بغدا تشکیل جلسه می دهند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_در راستای تلاشها برای دستبابی به توافق برسر سهم بودجه اقلیم کردستان در قانون بودجه سال ۲۰۲۳ ، قرار است در چند روز آینده هئیت مذاکره کننده اقلیم و بغداد تشکیل جلسه دهند.

به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»: دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق در موضوعات ویژه سهم بودجه، قانون نفت و گاز و اجرایی کردن  ماده ۱۴۰ و موضوع مناطق مرزی اختلاف و رویکردی متفاوت دارند، که  تاکنون گفتگوها در این زمینه به نتیجه نرسیده است.
در رابطه با این موضوع «احمد هرکی» عضو اتحادیه میهنی به صفحه«المدی» اعلام کرد: شاید در این هفته مجددا جلسه میان دولت اقلیم کردستان و بغداد برگزار شود و درباره موضوعات مطرح شده گفتگو شود.انتظار می رود برای دستیابی به یک توافق پایانی چندین جلسه‌ی متوالی در این باره برگزار شود.
این را هم مشخص کرد در این مرحله اقلیم کردستان دقت و تمرکز بیشتری بر قانون بودجه دارد، ولی موضوعات نفت و گاز روندی سیاسی دارند و همپیمانی اداره دولت ، در ابتدای تشکیل دولت ، بر سر این موضوعات گفتگو کرده است و تلاش می کند آن را به تصویب برساند.
جمال کوچر عضو کمیسیون دارایی در پارلمان عراق به «خندان» گفت: هرچند که قرار بود قبل از پایان سال ۲۰۲۲قانون بودجه به مجلس ارسال شود، اما به علت نوسانات قیمت نفت . اختلافات میان جناحها و تعیین تکلیف مشکلات دارایی ها میان اقلیم و بغداد آماده کردن پیش نویش قانون بودجه به تعویق افتاد که این بر روند شروع ارسال بودجه و خدمت سانی ها ، تاثیر خواهد داشت.