انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس از عملکرد رئیس جمهور و وزیر کشور
سرویس آذربایجان غربی- جلال محمودزاده نماینده مهاباد با همراهی جمعی دیگر از نمایندگان مجلس به رییس جمهور و وزیر کشور به دلیل عدم توجه به نحوه انتصابات مدیریتی دولت و لزوم توقف جابه جایی مدیران بر اساس گرایشات جناحی و سیاسی تذکر داد.

به گزارش کردپرس، از خانه ملت در نشست علنی مجلس تذکر جلال محمودزاده نماینده مهاباد با همراهی جمعی دیگر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر کشور قرائت شد.

در متن  تذکر نمایندگان آمده است؛ ضرورت دارد برکناری و جابجایی مدیران و کارکنان ادارات در مسئولیت ها بر اساس گرایش های سیاسی و جناحی در دولت سیزدهم متوقف شود.

 دولت حتی در انتصاب و تغییر سرایداران ادارات نیز خودی و غیر خودی را در نظر گرفته است و متأسفانه دولت سیزدهم متعلق به عده ای خاص است!

 دولت در شهرهای کوچک و حتی بخش ها کودتای اداری راه انداخته است! به نظر می رسد این فشارها در استان ها و شهرستان هایی که نمایندگان آن منتقد عملکرد دولت در اتفاقات اخیر بوده اند، بیشتر شده است!