کردها و اپوزیسیون سوریه بازنده آشتی میان آنکارا و دمشق
سرویس جهان- کریس دویل معتقد است کردهای سوریه و اپوزیسیون این کشور در صورت عادی شدن روابط میان آنکارا و دمشق بازنده این روند خواهند بود.

به گزارش کردپرس، دولت ترکیه با تشویق و ترغیب روسیه سلسله اقداماتی را برای عادی سازی روابط با دولت مرکزی سوریه انجام داده که از آن جمله دیدار وزرای دفاع سه کشور در مسکو، تعیین روز دیدار میان وزرای خارجه سه کشور در ماه جاری و تلاش آنکارا برای فراهم کردن دیدار میان اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در آینده ای نزدیک و قبل از برگزاری انتحخابات ترکیه است.

کریس دویل، مدیر موسسه شورای تفاهم انگلیس-عرب در لندن در مقاله ای به تشریح پیامدهای عادی سازی روابط میان ترکیه و سوریه بعد از بیش از ده سال حمایت ترکیه از اپوزیسیون سوریه و تصرف بخش هایی از خاک این کشور پرداخته است.

کریس دویل در این مقاله که در روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز منتشر شده، کردهای سوریه را یکی از بزرگترین بازنده های این روند معرفی کرده است. از نظر او دولت سوریه در صورت عادی سازی روابط با ترکیه متعهد به محدود کردن کردهای سوریه خواهد بود زیرا ترکیه تنها در صورتی که دمشق قول محدود کردن کردها را بدهد حاضر به صرف نظر از حمله زمینی علیه کردها برای سومین بار از سال 2018 خواهد بود.

از نگاه این ناظر مسائل خاورمیانه، کردهای سوریه بعد از توافق آنکارا و دمشق آزادی عمل کنونی و قلمرو خودگردان خود را از دست خواهند کرد.

از نظر او اپوزیسیون سوریه نیز که از سال 2011 تحت حمایت ترکیه بوده بازنده دیگر عادی سازی روابط ترکیه و سوریه خواهد بود زیرا ترکیه نیز متقابلا متعهد به عدم حمایت از اپوزیسیون سوریه خواهد شد.