نیروهای امنیتی و نیروهای همپیمان مانور نظامی اجرا کردند
سرویس اقلیم عراق و اقلیم کردستان_ باهدف اطمینان کامل از امنیت مرز «سنگاو» نیروهای آسایش و مبارزه باترور و نیروهای کماندو و لشکر۷۰پیشمرگه و یگان ۷۷۱ همراه با نیروهای همپیمان بین المللی مانور نظامی زمینی و هوایی گسترده در کوههای «آشداخ» و منطقه «سنگاو» برگزار کردند.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: این مانور از ساعت ۵صبح روز دوشنبه ۲۰۲۲/۱/۲ تا ساعت ۲ بعدازظهر همان روز به طول انجامید، برای اطمینان بیشتر تمام منطقه تحت بازرسی قرار گرفت.
هدف از انجام این مانور تنها اطمینان و بررسی دقیق امنیت و وضعیت نظامی منطقه بوده است و در نتیجه جستجو و تحقیق نیروهای مشترک از امنیت و آسایش منطقه اطمینان حاصل کردند و به مردم منطقه اطمینان داده شد که مرزها تحت کنترل و حفاظت کامل هستند.