جذب 99.9 درصدی اعتبارات عمرانی سال گذشته کردستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان از جذب 99.9 درصدی اعتبارات عمرانی سال گذشته استان که دارای موافقتنامه استانی بودند خبر داد و گفت: کوچکترین مبلغی در این سرفصل از خزانه استان برگشت نخورده و در این زمینه در ردیف استان های برتر قرار داریم.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری گفت: تحقق سهم استان از میزان پیشرفت اقتصادی و ارزش افزوده منابع توسعه، بهینه سازی بسترهای جذب سرمایه  گذاری و توسعه صادرات غیر نفتی و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام از اولویت های مهم دولت است.

وی با بیان اینکه درآمد مصوب استان در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بود که 2 هزار میلیارد تومان آن وصول شد، افزود: مابقی اعتبارات مازاد بر درآمدهای استانی و از محل حمایت های دولتی در راستای توسعه استان بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه تامین و تخصیص بودجه و نظارت بر اجرا رسالت اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و این سازمان  نقشی در برگشت بودجه ندارد، اظهار کرد: سال گذشته یک هزار میلیارد تومان اعتبار در حساب ادارات استان مانده بود که به امسال منتقل و کل این اعتبار هزینه شد.

ازهاری از جذب 99.9 درصدی اعتبارات عمرانی سال گذشته استان که دارای موافقتنامه استانی بودند خبر داد و ادامه داد: کوچکترین مبلغی در این سرفصل از خزانه استان برگشت نخورده و در این زمینه در ردیف استان های برتر قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه 2 هزار و 65 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سال گذشته برای استان مصوب شده بود، یادآور شد: با حمایت دستگاه های نظارتی و تلاش و جدیت دستگاه های اجرایی توانستیم این مبلغ را جذب و تنها 165 میلیون تومان آن قابلیت جذب پیدا نکرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه در سال پایانی دولت قبل 8 میلیارد دلار بودجه برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافته بود که دولت در مدتی کوتاه و با تعجیل بی سابقه همه آن را هزینه کرده بود، بیان کرد: این روند نامطلوب دولت قبل قطعا آسیب بزرگ کمبود کالای اساسی را به دنبال داشت اما دولت سیزدهم به درستی موضوع را مدیریت کرد.

ازهاری گفت: تحقق سهم استان از میزان پیشرفت اقتصادی و ارزش افزوده منابع توسعه، بهینه سازی بسترهای جذب سرمایه  گذاری و توسعه صادرات غیر نفتی و اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام از اولویت های مهم دولت است.

وی افزود: برای کردستان رشد اقتصادی 8.5 درصدی در نظر گرفته شده به طوری که 3.5 درصد آن متعلق به ارتقاء بهره وری است.