اسرائیل بزرگترین خریدار نفت اقلیم کردستان درماه گذشته بوده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ درماه گذشته دولت اقلیم کردستان ۳۸%از نفت صادراتی خود را به کشور اسرائیل و ۱۰%آن را چین فروخته است.

به گزارش کردپرس به نقل از «دراو»: دولت اقلیم کردستان در ماه گذشته حدود ۱۲میلیون و ۲۵۹هزار بشکه نفت به فروش رسانده است، از این تعداد :
۴میلیون و ۶۵۰هزار بشکه نفت را به اسرائیل فروخته است. معادل۳۸%
بعد از آن کشور کرواسی با خرید ٢میلیون و ٢٣٠هزار بشکه نفت در ردیف دوم قرار می گیرد معادل ١٨%
ایتالیا با خرید یک میلیون و ٧٠٠هزار بشکه در ردیف سوم خریداران نفت اقلیم قرار میگیرد. معادل ۱۴%
کشور تایوان ٢میلیون بشکه نفت اقلیم را خریداری کرده است. معادل ۱۶%
کشور چین یک میلیون و ٢٥٠هزار بشکه نفت خریداری کرده است معادل ۱۰%
کشور رومانی حدود ۶۵۰هزار بشکه نفت اقلیم کردستان را خریداری کرده است.