فرودستان قدرت تغییر این نظم را دارند
سرویس ترکیه - صلاح الدین دمیرتاش از مردم زیر خط فقر خواست تا با شرکت در انتخابات نظم موجود را بر هم زنند.

به گزارش کردپرس، صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از فرودستان خواست تا با شرکت در انتخابات آتی نظم موجود را بر هم زنند.

دمیرتاش با انتشار پستی در حساب توئیتر خود نوشت: «تا روزی که نتایج انتخابات نهایی شود، ما با انتخابات می خوابیم و با انتخابات بیدار می شویم. زیرا در این انتخابات نه تنها دولت جدید را انتخاب خواهیم کرد، بلکه سرنوشت خود را برای صده آینده نیز رقم خواهیم زد.»

او در پستی دیگر با نشان دادن واکنش به افزایش مستمری کارمندان و بازنشستگان دولتی گفت: «سال ها است که کاخ ریاست جمهوری هر روز ثروتمندتر می شود و ما مردم فقیرتر می شویم. قدرت تغییر این نظم در دست میلیون ها شهروندی است که زیر خط فقر زندگی و کار می کنند. شما قدرت تغییر این نظم را دارید.»

گفتنی است، دمیرتاش در پیامی که به مناسبت آغاز سال نوی میلادی منتشر کرده بود نیز از مردم خواست تا برای تحقق دموکراسی در انتخابات مشارکت کنند.

اگرچه برخی رسانه ها سخنان دمیرتاش را نوعی اعلام نامزدی در عرصه انتخابات توصیف کرده اند، با این حال این رهبر محبوب و در بند کُرد هنوز سخنی از نامزدی خود برای انتخابات آتی به میان نیاورده است.