تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2022 در عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2022 در عراق 48میلیون و400هزار نفر بوده است.

به گزارش کرد پرس به نقل از خبرگزاری «الجدار نیوز» براساس نموداری که در این خصوص منتشر شده از تعداد کاربران شبکه های اجتماعی ، بیش از 18 میلیون نفرکاربر فیسبوک، 16 میلیون نفر کاربر تلگرام، 15 میلیون نفر کاربراینستاگرام ، 15 میلیون نفرکاربر  اسنپ  چت و9میلیون نفر کاربر توئیتر بوده اند.

براساس این نمودار تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در سال 2022 درمقایسه با سال 2021  سیزده وچهار درصد افزایش را نشان می دهد.