چرایی ادامه اتکای کردهای سوریه به آمریکا
سرویس جهان- به نوشته المانیتور، کردهای سوریه به دلیل امتیازاتی که هم‌پیمانی با آمریکا برای آنها دارد فعلا اشتیاقی برای توافق با دمشق ندارند.

به گزارش کردپرس، وبگاه آمریکایی المانیتور در مقاله ای که به بررسی مذاکرات عادی سازی روابط میان دمشق و آنکارا پرداخته، تاکید کرده است که یکی از اهداف این مذاکرات فشار بر کردها برای دست کشیدن از همپیمانی با آمريكا و توافق آنها دولت مرکزی سوریه است.

با این حال، المانیتور یادآوری کرده است که همپیمانی کردها با آمریكا ابزارهایی در اختیار اداره خودگردان کردی در شمال سوریه قرار داده که باعث می شود کردهای سوریه همچنان‌ به آن اتکا داشته باشند.

از نظر این رسانه آمریکایی، کردهای سوریه در سایه حضور حدود ۹۰۰ نیروی آمریکا در مناطق تحت کنترلشان، از منابع نفت و گاز سوریه بهره مند شوند.

امتیاز دیگر همپیانی کردها با آمریکا استفاده از امتیاز انحصاری شراکت در مقابله با داعش است زیرا آمریکا در سوریه تنها کردها را برای مقابله با داعش برگزیده است. این نشریه ادعا کرده است که حتی ترکیه نیز معترف است که آمریکا کردها را در مسئله شراکت در مبارزه با داعش بر ترکیه و شورشیان وابسته به این کشور در سوریه ترجیح داده است.

المانیتور همچنین ادعا کرده است که اقلیم کردستان عراق جز با فشار آمریکا حاضر نیست کمکهای بین المللی و تجهیزات و لجستیک مورد نیاز کردهای سوریه از این منطقه وارد مناطق تحت کنترل کردهای سوریه شود. در صورت پایان همپیمانی کردهای سوریه با آمریکا،آنها دسترسی به کمکهای بین المللی از طریق اقلیم کردستان عراق را از دست می دهند.

این نشریه نتیجه‌گیری کرده است که کردهای سوریه که در حال حاضر به چنین ابزارهایی نیاز دارند و از طرفی، دمشق حاضر به پذيرش خواسته های آنها نیست، فعلا به طرح های جایگزین هم‌پیمانی با آمریکا اشتیاق ندارند.