سفر روزانه ۵۰۰ نفر از ایلام با چهار پرواز
سرویس ایلام - مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: روزانه چهار پرواز با ظرفیت ۶۰ درصد و با حدود ۵۰۰ مسافر از طریق فرودگاه شهدای ایلام جابجا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمدجواد یگانه با بیان اینکه روزانه ۵۰۰ نفر مسافر در چهار پرواز از فرودگاه شهدای ایلام به مقاصد مختلف جابجا می‌شوند، اظهار داشت: در هفت ماه نخست امسال ۹۵ هزار و ۴۲۲ مسافر از طریق این فرودگاه جابجا شده‌اند.

وی افزود: جابجایی این تعداد مسافر در هفت ماه نخست امسال با یک هزار و ۶۰ نشست و برخاست انجام شده است.

مدیر کل فرودگاه شهدای ایلام در ادامه بیان کرد: خرید بلیط در استان توسط چهار شرکت هواپیمای انجام می‌گیرد.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه سال جاری ۷۶۸ هزار و ۲۱۰ کیلوگرم باز از طریق این فرودگاه جابجا شده است.