آیا مقتدی صدر از سیاست کناره‌گیری کرده است؟
سرویس عراق واقلیم کردستان_ گزارشات مطبوعات عراقی حاکی از آن است که مقتدی صدر از سیاست کناره‌گیری نکرده است بلکه عملکرد دولت محمدشیاع سودانی را زیر نظر دارد و منتظر فرصتی است که دوباره به عرصه سیاست برگردد.

به گزارش کردپرس به نقل از «باسنیوز»: ناظران سیاسی معتقدند که مقتدی صدر رهبر جریان صدر راهی بجز بازگشت به بازی سیاست ندارد، آژانس رویترز درگزارشی اعلام کرد: اکنون  «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر ناظر بر عملکرد دولت سودانی است و منتطر فرصتی است که به عرصه سیاست بازگردد.این آژانس در گزارش خود شرح داده است که عمر دولت سودانی طولانی نخواهد بود ، اگر انتخاباتی صورت بگیرد مقتدی صدر مشارکت خواهد کرد.
اما تعدادی از ناظران سیاسی بر این باورند که «مقتدی صدر »قبل از برگزاری هر انتخاباتی به عرصه سیاست باز میگردد تا قادرباشد حمایت طرفداران نگرانش را دوباره جذب کند و رای بیشتری را در انتخابات کسب کند.
همزمان عده‌ای دیگر از ناظران سیاسی پیش بینی دیگری را برای جریان صدر می کنند، آن هم انشعاب و جدایی از جریان کنونی صدر است.
در این باره «سعدی مطلبی» سیاستمدار مستقل در یک نشست مطبوعاتی گفت:«احتمال دارد صدر از انتخاب راهکار خود در فعالیت سیاسی اش پشیمان شود و به عرصه سیاست باز گردد، یا اینکه بازگشت جریان صدر در قالب یک انشعاب باشد که با همان نام جریان صدر فعالیت کنند.»