کشف 212 راس دام قاچاق در مرزهای کردستان
جانشین مرزبانی کردستان از مهار 212 راس دام قاچاق حین خروج از خاک کشور توسط مرزبانان هنگ مرزی بانه خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محسن دالوند از کشف و مهار 212 راس دام قاچاق به ارزش 7 میلیارد و 500 میلیون ریال در مرز بانه خبر داد و گفت: در راستای کنترل و پایش مرزهای استان و کسب اخبار واصله مبنی بر قصد قاچاقچیان برای خروج گله احشام از مرز بانه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: مرزبانان پس از ساعت ها کمین در ارتفاعات و در شرایط سخت آب و هوایی قاچاقچیان و گله دام قاچاق را مشاهده و آنها را متوقف کردند.

جانشین مرزبانی استان کردستان افزود: مرزبانان هنگ مرزی بانه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق احشام، با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق در سخت ترین شرایط آب هوایی، توانستند با شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان احشام، از خروج غیرقانونی آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند.

سرهنگ دالوند با بیان اینکه تلاش شبانه روزی مرزبانان در مرزهای استان دفاع از مرزها و شناسایی و بازداشت قاچاقچیان است، ادامه داد: به هیچ وجه به قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد تا سرمایه های ملی کشورمان را به خارج از مرزها انتقال بدهند.

وی یادآور شد: پاسخ مرزبانان به متجاوزان مرزی و قاچاقچیان برخوردی قاطع و مجدانه بوده و با هیچ کسی مماشات نخواهیم کرد.