رهبران اقلیم کردستان از عوامل دزدی قرن هستند
سرویس عراق و اقلیم کردستان_عضو کمیسیون پاکدستی مجلس عراق از محل اختفای متهم سرشناس پرونده دزدی قرن که «حسین کاوه» نام دارد پرده برداشت و اعلام کرد رهبران اقلیم کردستان خود عامل این سرقت هستند.

به گزارش کردپرس به نقل از «میدل ایست نیوز»: «علی ترکی الجمالی» از اعضای کمیسیون پاکدستی مجلس عراق گفت: مبلغ پول به سرقت رفته  که به دزدی قرن معروف است به چندین سهم تقسیم شده است  که رهبران اقلیم کردستان نیز در آن سهیمند. سهم اقلیم کردستان از طریق شرکت کردی «کورک» فراهم شده است‌.
عضو کمیسیون پاکدستی مجلس عراق گفت:  اقلیم کردستان خود را بعنوان یک کشور مستقل به رسمیت می شناسد و خودرا ملزم به اجرای دستورات و تصمیمات صادره از طرف دولت عراق نمی داند،  «حسین کاوه» در اقلیم است و هنوز دستگیر نشده است.
وی با اشاره به مشارکت شرکت «کورک» در دزدی قرن گفت: این شرکت پس از انجام بررسی ها و پیگیریهایی که به منظور افشای نام عاملان دزدی قرن انجام شد، اقدام به انتقال پول های سرقتی با خودروی شخصی خود کرد.
اغلب اعضای دولت موقت قبلی عراق اعم از مشاوران، مدیران کل و افراد دخیل در پرونده های فساد در دوره قبل، به خارج از کشور گریخته اند و بسیاری نیز در فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی دستگیر شدند.