ادارات آذربایجان غربی فردا ٢ ساعت زودتر تعطیل می شوند
سرویس آذربایجان غربی- معاون توسعه منابع و مدیریت استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای دراجرای مصوبه كارگروه سوخت استان و بمنظور مديريت بهينه مصرف انرژی، ادارات آذربایجان غربی دو ساعت زودتر از وقت قانونی تعطیل می شود.

به گزارش کردپرس، جعفر ذوالفقاری تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه فعاليت كليه دستگاه هاي اجرایی، واحدهای تابعه ،بانكها و مراكز آموزشی به استثنا مراكز امدادی و خدمات رسان و بهداشت درمان در روز سه شنبه ۲۰ دیماه به مدت دو ساعت زودتر از موعد قانوني تعطيل مي شود.

او در ادامه خواستار نظارت كامل بر روند كاهش مصرف انرژی و سيستم های گرمايشی توسط مديران دستگاه های اجرايی شد.

معاون توسعه منابع و مدیریت استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: می طلبد شركت گاز استان جهت اعمال نظارت و اعزام گروه های بازرسی از روند اجرای این بخشنامه اهتمام جدی داشته باشد.

گفتنی است؛ گاز ساختمان ۱۴ دستگاه اجرایی استان به دلیل عدم رعایت دمای رفاه طی یک ماه گذشته قطع شده است.