معرفی 26 جایگاه سوخت متخلف در کرمانشاه به تعزیرات حکومتی
سرویس کرمانشاه _ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از معرفی ۲۶ جایگاه سوخت متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: با بازرسی های ویژه در ۱۰ روز اخیر روزانه ۱۵۰ هزار لیتر مصرف بنزین کاهش داشته است.

به گزارش کردپرس، فریدون یاسمی افزود: با تشکیل تیم بازرسی از کارکنان و بسیجیان شرکت و بررسی های صورت گرفته در جلسه کمیته تخلفات منطقه کرمانشاه، ۲۶ جایگاه سوخت متخلف در سطح استان در راستای مبارزه با قاچاق فرآورده بنزین به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گفته یاسمی، نظارت بر توزیع در جایگاه های استان با هدف مبارزه با عرضه خارج از شبکه سوخت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از کارت هوشمند سوخت وسایل نقلیه بنزین سوز انجام می شود که این موضوع موجب کشف جایگاه های خاطی و کارت های هوشمند سوخت سرگردان و پیشگیری از تخلفات در حوزه توزیع فرآورده های نفتی شده است.

گفتنی است نظارت بر مجاری عرضه سوخت استان توسط بازرسان ویژه منطقه در قالب تیم های نظارتی انجام می شود که پس از تشکیل پرونده متخلفان و ارجاع به کمیته تخلفات منطقه، برای بررسی و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارسال می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه همچنین از کاهش روزانه ۱۵۰ هزار لیتر مصرف بنزین در ۱۰ روز اخیر و از آغاز بازرسی های ویژه در این استان خبر داد.