327 میلیارد تومان به طرح های تولیدی کردستان پرداخت شده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به این مطلب که در کل از محل اعتبارات تبصره 18 سال گذشته 145 طرح به ارزش 718 میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شد، گفت: در مجموع پرداختی بانک های عامل 44 طرح به ارزش 327 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش کرد پرس، بختیار خلیقی گفت: خوشبختانه 100 درصد اعتبارات داده شده به استان جذب شده و با توجه به پیگیری های مستمر استان توانسته ایم اعتبارات شناور دیگر استان ها را هم به نفع کردستان جذب کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه 1400 اعتبارات تسهیلات تبصره 18 با توجه به اینکه این اعتبار به صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شده 405 میلیارد تومان بوده که تخصیص نهایی 332 میلیارد تومان بود که توسط کارگروه ابلاغ شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهارکرد: خوشبختانه در این زمینه تنها سازمانی بودیم که حدود 2 برابر اعتبار طرح به بانک های عامل معرفی شد و در مجموع 741 میلیارد تومان اعتبار در بخش صنعت از کمیته استانی مربوطه اولویت بررسی گرفته است که بانک های  صنعت و معدن، توسعه تعاون، آینده و ملت عهده دار پرداخت تسهیلات در استان شدند.

خلیقی ادامه داد: در راستای جذب اعتبارات به بانک صنعت و معدن 39 طرح با ارزش 405 میلیارد تومان معرفی شد که 21 طرح به ارزش 209 میلیارد تومان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه همچنین به بانک ملت 46 طرح به ارزش 135 میلیارد تومان معرفی شد که 14 طرح به ارزش 52 میلیارد تومان پرداخت شد، یادآور شد: 35 طرح با اعتبار 124 میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون معرفی شد که 8 طرح با ارزش 65 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه 25 طرح با ارزش 53 میلیارد به بانک آینده معرفی شده که تنها یک طرح با ارزش 500 میلیون تومان پرداخت شده است، بیان کرد: اعتبارات سال 1401 هم ابلاغ می شود که در سطح واحدهای تولیدی و صنفی مشمول استان توزیع خواهیم کرد.