بازماندن گذرگاه مرزی باب‌الهوی در مرز ترکیه برای شش ماه دیگر در حالی که گذرگاه تل‌کوچر همچنان بسته است
سرویس سوریه - شورای امنیت سازمان سازمان ملل متحد،باز ماندن گذرگاه مرزی باب‌الهوی در مرز با ترکیه را به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه، به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد درحالی که گذرگاه مرزی تل‌کوچر در مرز با عراق همچنان بسته است.

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۹ ژانویه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به بازماندن گذرگاه مرزی باب‌الهوی در مرز سوریه با ترکیه به مدت ۶ ماه دیگر، رای داده شد در حالی که با وجود ارسال نامه از طرف مدیریت خودگردان به سازمان ملل متحد جهت باز کردن گذرگاه مرزی تل‌کوچر، همچنان این گذرگاه مرزی بسته است.

به نوشته شبکه روناهی، در این رای‌گیری مقرر شد که کمک‌های بشردوستانه در ۶ ماه آینده به مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه برسد.

این در حالی است که گذرگاه مرزی تل‌کوچر در مرز مابین عراق و مناطق مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه که تنها گذرگاه مرزی موجود در این مناطق است همچنان بسته است.

لازم به ذکر است مدیریت خودگردان با ارسال نامه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته بود که درهای گذرگاه مرزی تل‌کوچر را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمال و شرق سوریه باز کنند اما درنهایت این گذرگاه همچنان بسته ماند و درعوض گذرگاه مرزی باب‌الهوی که در مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه است به مدت ۶ ماه دیگر باز ماند.