15 هزار مریوانی متقاضی طرح نهضت ملی مسکن
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان از ثبت نام 14 هزار و 903 نفر از شهروندان این شهر به منظور بهره مندی از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش کرد پرس، زانا کهنه پوشی گفت: در مجموع مراحل ثبت نامی، 14 هزار و 903 نفر از شهروندان مریوانی با مراجعه به سامانه، متقاضی و خواستار بهره مندی از مزایای طرح های حمایتی مسکن (اقدام ملی و نهضت ملی مسکن) شده اند.

وی افزود: پالایش متقاضیان در چند مرحله انجام شده و در فازهای اولیه 5 هزار و 254 نفر تائید نهایی شده که 120 نفر از این تعداد در پروژه شهرک اوراز جانمایی و تخصیص پروژه شده اند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان با اشاره به مشکل تأمین زمین در این شهر، اظهار کرد: برای تامین زمین متقاضیان نیز ۱۰ هکتار زمین در شهرهای کانی دینار، برده رشه و چناره، سروآباد و اورامان تخت شناسایی، پس از طی پروسه قانونی که در دستور کار است برنامه ریزی برای تخصیص عزیزان متقاضی انجام می شود.